Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 1.oktobrīNr.770

protokols Nr.23, 64. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
2008.gada 22.maija lēmumā Nr.415 „Par maksas pakalpojumiem
Jūrmalas pilsētas stadionā ”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.punktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2009.gada 28.septembra lēmumu (protokols Nr.1.1-57/03, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Izteikt Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija lēmuma Nr.415 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas stadionā” pielikuma sadaļas „Bezmaksas nodarbības un pasākumi” 1.punktu sekojošā redakcijā:

    „1. FK „Jūrmala-VV”, FK „Kauguri-PBLC”, FK „Spartaks”, FC „Jūrmala”, Jūrmalas pilsētas izglītības pārvaldes pasākumiem, Jūrmalas pilsētas domes kultūras un sporta nodaļas pasākumiem.”.

  2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājam I.Čaklajam nodrošināt domes lēmuma publicēšanu pilsētas vietējā laikrakstā.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Grozītais lēmums Nr.415