Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2010.gada 3.jūnija 440.lēmumu

2009.gada 29.oktobrīNr.820

protokols Nr.25, 23. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 11.jūnija lēmumā Nr.400 „Par maksas
pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas domē”

Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija lēmumā Nr.400 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas domē”:

  1. Lēmuma 1.punktā vārdu un skaitli ”Ls 5” aizstāt ar vārdu un skaitli ”Ls 10”.

  2. Papildināt lēmumu ar 1¹.punktu šādā redakcijā:

    „1¹. 1.punktā noteiktajā samaksā ir iekļauta Latvijas Republikā noteiktā pievienotās vērtības (PVN) likme.”

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Grozītais lēmums Nr.400