Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2014.gada 10.aprīļa 169.lēmumu

2009.gada 03.decembrīNr.950

protokols Nr.27, 50. punkts

Par atbildīgo darbinieku atlīdzību

Ievērojot Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 14.panta sesto daļu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 5.maija noteikumus Nr.411 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa atlīdzību, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Noteikt šādas pašvaldības atbildīgo darbinieku atlīdzības Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībās:

Nr.

p.k.

Kapitālsabiedrība

Ikmēneša atlīdzība, Ls

1.           

SIA „Jūrmalas ūdens”

130

2.           

SIA „Jūrmalas siltums”

130

3.           

SIA „Jūrmalas slimnīca”

85

4.           

SIA „Jūrmalas namsaimnieks”

85

5.           

SIA „Jūrmalas gaisma”

85

6.           

SIA „Dzintaru koncertzāle”

85

7.           

P SIA „Jūrmalas ātrā palīdzība”

85

8.           

P SIA „Kauguru veselības centrs”

85

9.           

P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka”

45

10.       

P SIA „Jūrmalas attīstības projekti”

45

11.       

P SIA „Jūrmalas kapi”

45

 

 

 

Priekšsēdētājs

 

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF