Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2010.gada 3.jūnija 35.saistošajiem noteikumiem
Apturēti ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 2009.gada 11.decembra rīkojumu Nr.2-02/410

2009.gada 29.oktobrīNr.70

Protokols Nr.25, 24.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 11.jūnija saistošajos noteikumos Nr.39
„Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 6.punktu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta 1996.gada 30.aprīļa
noteikumu Nr.161 „Noteikumi par īpaša režīma zonu
Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” 2.punktu

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija saistošajos noteikumos Nr.39 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā”:

 1. Izteikt 1.punkta 1.4. un 1.5.apakšpunktus sekojošā redakcijā:

  „1.4. NODEVAS objekts – transporta līdzekļa (izņemot velosipēdu un mopēdu) iebraukšana Latvijas Republikas Ministru kabineta 1996.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.161 „Noteikumi par īpaša režīma zonu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” 1.punktā noteiktajā teritorijā.

  1.5.   NODEVAS maksātājs – fiziskas vai juridiskas personas, kas iebrauc ar transportlīdzekļiem Jūrmalā.”.

 2. Izteikt 2.punkta 2.1.apakšpunktu sekojošā redakcijā:

  „2.1. Nodevas likme:

  2.1.1. diennakts (visiem transporta līdzekļiem) – Ls 2:

  2.1.2. transportlīdzekļiem ar pilnu masu līdz 3.5t (ieskaitot):

  2.1.2.1. mēnesim – Ls 30;

  2.1.2.2. sezonai (no 1.maija līdz 15.oktobrim) – Ls 120;

  2.1.2.3. kalendārajam gadam– Ls 200;

  2.1.3. transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 3.5 tonnām:

  2.1.3.1. mēnesim – Ls 40;

  2.1.3.2. sezonai (no 1.maija līdz 15.oktobrim) – Ls 160;

  2.1.3.3. kalendārajam gada – Ls 400.”.

 3. Izteikt 3.punkta 3.8.2.apakšpunktu sekojošā redakcijā:

  „3.8.2.    fiziskām personām, kuru dzīvesvieta ir pastāvīgi deklarēta Jūrmalas pilsētā un viņu laulātajiem, ja transportlīdzeklis reģistrēts uz šo fizisko personu vārda.”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Grozītie saistošie noteikumi Nr.39

Lejupielāde: DOC un PDF