Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2010.gada 14.janvārīNr.1

Protokols Nr.1, 3.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 29.oktobra nolikumā Nr.26
„Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums”

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likuma
22.panta pirmo daļu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikumā Nr.26 „Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums”:

  1. Visā nolikuma tekstā vārdus „Jūrmalas izglītības pārvalde” (Pārvalde) (attiecīgā locījumā) aizstāt ar vārdiem „Jūrmalas pilsētas domes izglītības nodaļa” (Nodaļa) (attiecīgā locījumā).

  2. Nolikuma 1.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

    „1. Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs (turpmāk tekstā – Centrs) ir Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dibinātājs) dibināta interešu izglītības iestāde, kas īsteno interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmas un veic interešu izglītības organizatoriski metodisko darbību.”

  3. Papildināt nolikumu ar 67.punktu, izsakot to sekojošā redakcijā:

    „67. Noteikt, ka šī Nolikuma 4. un 31.punkts stājas spēkā ar 2010.g. 5.februāri.”

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Grozītais nolikums Nr.26

Lejupielāde: DOC un PDF