Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2010.gada 14.janvārīNr.3

Protokols Nr.1, 5.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2004.gada 29.decembra Nolikumā Nr.45
„Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums””

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6.punktu, Latvijas Republikas Publisko aģentūru likuma 16.panta 1.daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 29.decembra nolikumā Nr.45 „Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums””:

  1. Izteikt nolikuma 2.daļas 2.2.punktu šādā redakcijā:

    „2.2. Aģentūras uzdevums ir sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana, ietverot pakalpojumus personas dzīvesvietā un ilgstošas sociālās aprūpes un rehablitācijas institūcijā, speciālā auotransporta pakalpojuma sniegšana, un veselības aprūpes pieejamības pakalpojumu sniegšana.”

  2. Papildināt nolikuma 2.daļu ar 2.3.9.punktu, izsakot to šādā redakcijā:

    „2.3.9.sniedz veselības aprūpes pieejamības pakalpojumus.”

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Grozītais nolikums Nr.45

Lejupielāde: DOC un PDF