Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 17.decembra 50.nolikumu

2010.gada 11.martāNr.38

Protokols Nr.7, 24.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 27.novembra nolikumā Nr.25
„Jūrmalas Alternatīvās skolas nolikums”

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 27.novembra nolikumā Nr.25 „Jūrmalas Alternatīvās skolas nolikums”:

  1. Nolikuma tekstā vārdus „Izglītības pārvalde (turpmāk IP)” aizstāt ar vārdiem „Izglītības nodaļa (turpmāk IN)” attiecīgā locījumā.

  2. Nolikuma 12.1.punktā vārda un skaitļa „kods 21011111” vietā ierakstīt vārdu un skaitli „kods 21012111”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics