Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2010.gada 1.aprīlīNr.52

Protokols Nr.9, 3.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2001.gada 4.jūlija nolikumā Nr.33
„Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību
aizsardzības komisijas nolikums”

Veikt sekojošu grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikumā Nr.33 „Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums”:

Nolikuma 2.1.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

„2.1. Komisijas sastāvā ir 11 cilvēki no valsts, nevalstiskām un pašvaldības institūcijām.”

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Spēkā esošā redakcija

Lejupielāde: DOC un PDF