Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2010.gada 21.oktobrīNr. 68

protokols Nr. 30, 2. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija nolikuma Nr.55
„Pašvaldības kontroles komisijas nolikums” atzīšanu par spēku zaudējušu

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu

Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija nolikumu Nr.55 „Pašvaldības kontroles komisijas nolikums”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF