Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2013.gada 20.jūnija 390.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 18.aprīļa 192.lēmumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 26.janvāra 6.lēmumu
Grozījumi ar domes 2011.gada 10.novembra 473.lēmumu
Grozījumi ar domes 2011.gada 6.janvāra 4.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 23.septembra 649.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 19.augusta 583.lēmumu

2010.gada 27.maijāNr.408

protokols Nr.14, 4. punkts

Par pastāvīgajām deputātu komitejām

            Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 50.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 10.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Ievēlēt finanšu komiteju 7 deputātu sastāvā:

  1.1. Romualds Ražuks – komitejas priekšsēdētājs; Grozīts ar domes 2010.gada 23.septembra 649.lēmumu; Grozīts ar domes 2013.gada 18.aprīļa 192.lēmumu

  1.2. Māris Dzenītis;

  1.3. Dzintra Homka;

  1.4. Larisa Loskutova;

  1.5. Raimonds Munkevics;

  1.6. Zigurds Starks;

  1.7. Marija Vorobjova.

  2. Ievēlēt attīstības jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā: Grozīts ar domes 2010.gada 23.septembra 649.lēmumu

  2.1. Arnis Ābelītis;

  2.2. Māris Dzenītis;

  2.3. Vladimirs Maksimovs;

  2.4. Zigurds Starks;

  2.5. Gatis Truksnis.

  3. Ievēlēt vides jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā: Grozīts ar domes 2010.gada 23.septembra 649.lēmumu

  3.1. Arnis Ābelītis;

  3.2. Iveta Blaua;

  3.3. Larisa Loskutova;

  3.4. Zigurds Starks;

  3.5. Aigars Tampe.

  4. Ievēlēt sociālo un veselības jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā: Svītrots ar domes 2012.gada 26.janvāra 6.lēmumu

  4.1. Ilmārs Ančāns;

  4.2. Iveta Blaua;

  4.3. Māris Dzenītis;

  4.4. Dzintra Homka;

  4.5. Romualds Ražuks. Grozīts ar domes 2011.gada 10.novembra 473.lēmumu

  5. Ievēlēt izglītības jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā:

  5.1. Iveta Blaua;

  5.2. Larisa Loskutova;

  5.3. Zigurds Starks; Grozīts ar domes 2010.gada 23.septembra 649.lēmumu

  5.4. Aigars Tampe; Grozīts ar domes 2011.gada 10.novembra 473.lēmumu

  5.5. Marija Vorobjova. Grozīts ar domes 2010.gada 23.septembra 649.lēmumu

  6. Ievēlēt kultūras un sporta jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā: Svītrots ar domes 2012.gada 26.janvāra 6.lēmumu

  6.1. Iveta Blaua;

  6.2. Vladimirs Maksimovs;

  6.3. Zigurds Starks; Grozīts ar domes 2010.gada 23.septembra 649.lēmumu

  6.4. Aigars Tampe; Grozīts ar domes 2010.gada 23.septembra 649.lēmumu

  6.5. Marija Vorobjova.

  7. Ievēlēt transporta un komunālo lietu komiteju 5 deputātu sastāvā: Izmaiņa ar domes 2010.gada 19.augusta 583.lēmumu

  7.1. Dzintra Homka;

  7.2. Egmonts Krūmiņš;

  7.3. Gatis Truksnis; Grozīts ar domes 2010.gada 23.septembra 649.lēmumu

  7.4. Juris Visockis; Grozīts ar domes 2013.gada 18.aprīļa 192.lēmumu

  7.5. Marija Vorobjova.

  7.6. Papildināts ar domes 2010.gada 19.augusta 583.lēmumu

  8. Ievēlēt sabiedriskās kārtības un drošības jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā: Grozīts ar domes 2010.gada 23.septembra 649.lēmumu; Grozīts ar domes 2011.gada 6.janvāra 4.lēmumu

  8.1. Arnis Ābelītis;

  8.2. Larisa Loskutova;

  8.3. Vladimirs Maksimovs;

  8.4. Romualds Ražuks;

  8.5. Aigars Tampe.

  8'. Papildināts ar domes 2012.gada 26.janvāra 6.lēmumu

  9. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 23.jūlija lēmumu Nr.569 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks