Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2017.gada 19.jūnija 324.lēmumu
Grozījumi ar domes 2016.gada 7.novembra 557.lēmumu
Grozījumi ar domes 2016.gada 8.jūnija 259.lēmumu
Grozījumi ar domes 2016.gada 21.janvāra 5.lēmumu
Grozījumi ar domes 2015.gada 7.maija 189.lēmumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 13.novembra 492.lēmumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 10.jūlija 328.lēmumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 15.maija 276.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 6.decembra 697.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 17.oktobra 571.lēmumu

2013.gada 20.jūnijāNr. 390

protokols Nr. 14, 3. punkts

Par pastāvīgajām deputātu komitejām

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 50.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 10.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1.Ievēlēt Finanšu komiteju 7 deputātu sastāvā:

1.1.Gatis Truksnis – komitejas priekšsēdētājs

1.2. Arnis Ābelītis

1.3. Anita Adijāne

1.4. Iveta Blaua

1.5. Romāns Mežeckis Grozīts ar domes 2014.gada 13.novembra 492.lēmumu

1.6. Gunta Liepiņa Grozīts ar domes 2014.gada 15.maija 276.lēmumu

1.7. Larisa Loskutova

2. Ievēlēt Attīstības un vides jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā:

2.1. Ligita Maziņa

2.2. Arnis Ābelītis Grozīts ar domes 2013.gada 6.decembra 697.lēmumu

2.3. Jānis Lediņš Grozīts ar domes 2013.gada 6.decembra 697.lēmumu

2.4. Juris Visockis Grozīts ar domes 2013.gada 6.decembra 697.lēmumu; Grozīts ar domes 2014.gada 10.jūlija 328.lēmumu

2.5. Romāns Mežeckis Grozīts ar domes 2014.gada 13.novembra 492.lēmumu

3. Ievēlēt Izglītības jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā:

3.1. Iveta Blaua

3.2. Irēna Kausiniece

3.3. Gunta Liepiņa Grozīts ar domes 2014.gada 15.maija 276.lēmumu

3.4. Larisa Loskutova

3.5. Anita Adijāne Grozīts ar domes 2015.gada 7.maija 189.lēmumu

Svītrots ar domes 2016.gada 7.novembra 557.lēmumu

4. Ievēlēt Transporta un komunālo lietu komiteju 5 deputātu sastāvā:

4.1. Jānis Lediņš

4.2. Mārtiņš Stulpiņš Grozīts ar domes 2013.gada 6.decembra 697.lēmumu

4.3. Aleksejs Volkovs Grozīts ar domes 2014.gada 10.jūlija 328.lēmumu

4.4. Ligita Maziņa

4.5. Anita Adijāne

Grozīts ar domes 2016.gada 8.jūnija 259.lēmumu

5. Ievēlēt Kūrorta un tūrisma jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā:

5.1. Arnis Ābelītis Grozīts ar domes 2013.gada 6.decembra 697.lēmumu

5.2. Ligita Maziņa

5.3. Gunta Liepiņa Grozīts ar domes 2014.gada 15.maija 276.lēmumu; Grozīts ar domes 2015.gada 7.maija 189.lēmumu

5.4. Iveta Blaua

5.5. Dace Riņķe

6. Ievēlēt Sociālo un veselības jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā:

6.1. Dace Riņķe

6.2. Anita Adijāne

6.3. Karina Siņkeviča

6.4. Gunta Liepiņa Grozīts ar domes 2014.gada 15.maija 276.lēmumu; Grozīts ar domes 2014.gada 13.novembra 492.lēmumu

6.5. Irēna Kausiniece

Grozīts ar domes 2016.gada 7.novembra 557.lēmumu

7. Ievēlēt Kultūras jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā:

7.1. Gunta Liepiņa Grozīts ar domes 2014.gada 15.maija 276.lēmumu Grozīts ar domes 2016.gada 21.janvāra 5.lēmumu

7.2. Romāns Mežeckis Grozīts ar domes 2014.gada 13.novembra 492.lēmumu

7.3. Arnis Ābelītis Grozīts ar domes 2014.gada 15.maija 276.lēmumu

7.4. Ligita Maziņa

7.5. Karina Siņkeviča

Grozīts ar domes 2016.gada 7.novembra 557.lēmumu

8. Ievēlēt Jaunatnes un sporta jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā:

8.1. Irēna Kausiniece

8.2. Jānis Lediņš

8.3. Dace Riņķe

8.4. Iveta Blaua

8.5. Mārtiņš Stulpiņš

9. Ievēlēt Drošības un kārtības jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā:

9.1. Mārtiņš Stulpiņš

9.2. Jānis Lediņš

9.3. Juris Visockis Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 571.lēmumu; Grozīts ar domes 2013.gada 6.decembra 697.lēmumu; Grozīts ar domes 2014.gada 13.novembra 492.lēmumu

9.4. Irēna Kausiniece

9.5. Aleksejs Volkovs Grozīts ar domes 2014.gada 10.jūlija 328.lēmumu

Svītrots ar domes 2016.gada 8.jūnija 259.lēmumu

10. Ievēlēt Revīzijas un kontroles jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā:

10.1. Anita Adijāne

10.2. Jānis Lediņš

10.3. Ligita Maziņa

10.4. Juris Visockis

10.5. Karina Siņkeviča

10.1 Papildināts ar domes 2014.gada 10.jūlija 328.lēmumu; Grozīts ar domes 2015.gada 7.maija 189.lēmumu Grozīts ar domes 2016.gada 21.janvāra 5.lēmumu Svītrots ar domes 2016.gada 7.novembra 557.lēmumu

11. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumu Nr.408 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF