Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2011.gada 15.decembrīNr. 20

protokols Nr. 24, 1. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikumā Nr.33
„Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikumu”

Veikt sekojošu grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikumā Nr.33 „Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums”:

Nolikuma 2.1.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

„2.1. Komisijas sastāvā ir 10 cilvēki no valsts, nevalstiskām un pašvaldības institūcijām.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF