Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 3.martāNr. 97

protokols Nr. 5, 1. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.657
„Par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 61.panta 1.un 2.daļu un 15.panta 1.daļas 18.punktu, Latvijas Republikas Civilās Aizsardzības likuma 9.panta prasībām un Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija nolikumu Nr.20 „Jūrmalas pašvaldības Civilās aizsardzības komisijas nolikums”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmuma Nr.657 „Par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju”, 1.punkta apakšpunktos, izsakot tos šādā redakcijā:

„1.1. Valdis Vītoliņš - Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors, komisijas priekšsēdētājs;

1.2. Aleksandrs Šipačovs - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 4.daļas komandieris, komisijas priekšsēdētāja vietnieks;

1.3. Indra Kalvāne - Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās nodaļas vadītāja;

1.4. Vilmārs Freimanis - pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas gaisma” valdes priekšsēdētājs;

1.8. Bruno Plinta - Lielupes ostas pārvaldes pārvaldnieks;

1.13. Andrejs Civjans - Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas policijas iecirkņa priekšnieks;

1.16. Dainis Ēvele - akciju sabiedrības „Sadales tīkls” Jūrmalas nodaļas ekspluatācijas daļas vadītājs;

1.19. Rūdolfs Rags - Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 4.daļas ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības inspektors;

1.20. Arnis Ābelītis - Jūrmalas pilsētas domes deputāts, Drošības un kārtības darba grupas loceklis”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF