Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2017.gada 23.novembra 537.lēmumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 18.decembra 520.lēmumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 4.septembra 411.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 3.aprīļa 124.lēmumu
Grozījumi ar domes 2011.gada 29.decembra 566.lēmumu
Grozījumi ar domes 2011.gada 3.marta 97.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 21.oktobra 690.lēmumu

2009.gada 13.augustāNr.657

protokols Nr.20, 55. punkts

Par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 61.panta 1. un 2.daļu un 15.panta 1.daļas 18.punktu, Latvijas Republikas Civilās Aizsardzības likuma 9.panta prasībām un Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija nolikumu Nr.20 „Jūrmalas pašvaldības Civilās aizsardzības komisijas nolikums”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju sekojošā sastāvā:

  1.1. Arturs Grants - Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora p.i., Īpašumu pārvaldes vadītāja p.i., komisijas priekšsēdētājs; Grozīts ar domes 2014.gada 4.septembra 411.lēmumu

  1.2. Valdis Dzērve - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 4.daļas komandieris, komisijas priekšsēdētāja vietnieks; Grozīts ar domes 2011.gada 29.decembra 566.lēmumu

  1.3. Indra Kalvāne - Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās nodaļas vadītāja; Grozīts ar domes 2011.gada 3.marta 97.lēmumu

  1.4. Vilmārs Freimanis - pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas gaisma” valdes priekšsēdētājs; Grozīts ar domes 2011.gada 3.marta 97.lēmumu

  1.5. Izslēgts ar domes 2010.gada 21.oktobra 690.lēmumu

  1.6. Ivars Šūpulnieks – SIA „Liktenis” valdes priekšsēdētājs; Grozīts ar domes 2010.gada 21.oktobra 690.lēmumu

  1.7. Jānis Lasis – SIA „JLD” valdes priekšsēdētājs; Grozīts ar domes 2014.gada 4.septembra 411.lēmumu

  1.8. Jānis Artemjevs - Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas vadītāja p.i., Lielupes ostas pārvaldes valdes priekšsēdētājs; Grozīts ar domes 2014.gada 4.septembra 411.lēmumu

  1.9. Hermanis Reinholds - A/S „Latvijas Gāze” Jūrmalas iecirkņa vadītājs;

  1.10.Aivars Krjukovs – 17.pretgaisa aizsardzības bataljona komandieris; Grozīts ar domes 2014.gada 18.decembra 520.lēmumu

  1.11.Egons Liepiņš – PSIA „Jūrmalas slimnīca” valdes priekšsēdētājs; Grozīts ar domes 2010.gada 21.oktobra 690.lēmumu

  1.12. Iveta Strazdiņa - Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļas vadītāja p.i.; Grozīts ar domes 2014.gada 4.septembra 411.lēmumu

  1.13. Aleksandrs Melnis – Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas policijas iecirkņa priekšnieks; Grozīts ar domes 2014.gada 4.septembra 411.lēmumu

  1.14. Svītrots ar domes 2013.gada 3.aprīļa 124.lēmumu

  1.15. Evita Muižniece – Lielrīgas vides reģionālās pārvaldes Piesārņojuma kontroles daļas vecākā inspektore; Grozīts ar domes 2014.gada 18.decembra 520.lēmumu

  1.16. Dainis Ēvele - akciju sabiedrības „Sadales tīkls” Jūrmalas nodaļas ekspluatācijas daļas vadītājs; Grozīts ar domes 2011.gada 3.marta 97.lēmumu

  1.17. Valdis Kivkucāns - Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks; Grozīts ar domes 2011.gada 29.decembra 566.lēmumu

  1.18. Svītrots ar domes 2014.gada 4.septembra 411.lēmumu

  1.19. Rūdolfs Rags - Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 4.daļas ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības inspektors; Grozīts ar domes 2011.gada 3.marta 97.lēmumu

  1.20. Mārtiņš Stulpiņš - Jūrmalas pilsētas domes deputāts, Drošības un kārtības darba grupas loceklis; Grozīts ar domes 2014.gada 4.septembra 411.lēmumu

  1.21. Valērijs Siņica - SIA „Autotransporta firma Jūrmala SV” direktors;

  1.22. Jānis Poļaks - Jūrmalas pilsētas domes Darba drošības inženieris. Papildināts ar domes 2014.gada 18.decembra 520.lēmumu

 2. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.februāra lēmumu Nr.162 „Par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics