Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2015.gada 9.jūlija 31.nolikumu

2012.gada 22.novembrīNr. 21

protokols Nr. 19, 11. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 14.janvāra nolikumā Nr.2
„Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas nolikums”

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 14.janvāra nolikumā Nr.2 „Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas nolikums”:

1. Nolikuma nosaukumā un lēmuma 1.punktā vārdus „Jūrmalas peldēšanas un futbola skola (turpmāk tekstā – Skola)” aizstāt ar vārdiem: „Jūrmalas sporta centrs (turpmāk tekstā – Centrs)”.

2. Visā nolikuma tekstā vārdu: „Skola” aizstāt ar vārdu: „Centrs” attiecīgajā locījumā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF