Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 3.maijāNr. 223

protokols Nr. 7, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7
„Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”:

1. Lēmuma 32.pielikumā (Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija) punktus:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Vecākais glābējs uz ūdeņiem

6

274

1644

Glābējs uz ūdeņiem

18

254

4572

Glābējs uz ūdeņiem (sezonas)

8

230

1840

izteikt šādā redakcijā:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Vecākais glābējs uz ūdeņiem

6

298

1788

Glābējs uz ūdeņiem

18

278

5004

Glābējs uz ūdeņiem (sezonas)

8

254

2032

2. Grozījumi lēmuma 32.pielikumā stājas spēkā ar 2012.gada 7.maiju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF