Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 11.oktobrīNr. 524

protokols Nr. 17, 9. punkts

Par atzinības izteikšanu un naudas balvas piešķiršanu
Latvijas III Olimpiādes 1. – 3.vietu ieguvējiem un to treneriem

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikuma Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” 9.4.punktu un tā apakšpunktiem 9.4.1., 9.4.2., 9.4.3., Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izteikt atzinību un piešķirt naudas balvas Latvijas III Olimpiādes 1. – 3.vietas ieguvējiem un to treneriem LVL 9150 (deviņi tūkstoši viens simts piecdesmit lati, 00 santīmi) apmērā (pēc nodokļu nomaksas), pamatojoties uz minētā nolikuma 9.4.punktu un tā apakšpunktiem 9.4.1., 9.4.2. un 9.4.3. Jūrmalas pilsētas komandas dalībniekiem Latvijas III Olimpiādē Liepājā 2012.gada 6. – 8.jūlijā, saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 11.oktobra lēmumu Nr.524

(protokols Nr.17, 9.punkts)

SPORTA VEIDS

Sportists

Vieta

Summa

Treneris/Personas kods

summa

Airēšana

R.L.

1;2;3

225

I.G. ***

112.5

K.B.

1;2;3

225

I. G.

112.5

M.M.P.

1

100

G.R. *** S.B. ***

50

L.Š.

1;1;3

250

G.R./S.B.

125

E.B.

1;3

150

G.R./S.B.

87.5

A.K.

1

100

G.R./S.B.

50

A.Z.

1

100

G.R./S.B.

50

A.S.

1

100

G.R./S.B.

50

D.A.

1

100

G.R./S.B.

50

M.S.

1;3;3

200

P.N.***

100

J.B.

2

75

G.R./S.B.

37.5

A.V.

2

75

G.R./S.B.

37.5

M.K.

2

75

G.R./S.B.

37.5

A.L.

2

75

G.R./S.B.

37.5

K.P.

2

75

G.R./S.B.

37.5

L.L.

3;3

100

E.K.

50

M.G.

3

50

I.G.

25

R.R.

3

50

I.G.

25

G.M.

3

50

E.K.

25

Burāšana

M.S.

1

100

J.A.*** I.A. ***

50

A.A.

1

100

J.A./I.A.

50

M.G.

2

75

J.A./I.A.

37.5

E.R.

2

75

J.A./I.A.

37.5

V.S.

2

75

I.L.***

37.5

R.E.

2

75

I.L.

37.5

A.Z.

2

75

I.L.

37.5

Ģ.B.

3

50

J.A. / I.A.

25

D.S.

3

50

J.A./ I.A.

25

Bokss

I.K.

2

75

V.Š. ***

37.5

S.B.

3

50

J.N. ***

25

R.K.

3

50

V.Š.

25

R.K.

3

50

J.N.

25

N.S.

3

50

J.N.

25

Peldēšana

D.J.

2;2;3

200

T.Ļ.

100

E.P.

2

75

T.Ļ.

37.5

K.P.

2;3;3

175

T.Ļ.

87.5

Ē.R.

2

75

T.Ļ.

37.5

Smaiļošana un kanoe airēšana

M.V.

2;3;3

175

V.T. ***

87.5

S.T.

2

75

V.T.

37.5

E.B.

3

50

I.B. ***

25

A.B.

3

50

I.B.

25

Paukošana

J. Z.

1

100

S.Z. ***

50

I.B.

3

50

S.Z.

25

S.Z.

3

50

S.Z.

25

Vieglatlētika

J.P.

1

100

A.P.

50

L.I.

2

75

A.A. ***

37.5

A.B.

3

50

Nav

0

Loka šaušana

A.K.

2

75

E.L. ***

37.5

J.A.

3

50

E.L.

25

Cīņa

O.A.

3

50

J.M. ***

25

J.N.

3

50

J.M.

25

Regbijs

R.B.,

P.S.,

J.L.,

K.A.,

D.Z.,

J.B.,

M.O.,

R.M.,

E.Š,

K.J.,

K.J.,

E.Ā..

1

12x100=1200

M.K. ***

50

Z.S.,

M.S.,

K.B.,

E.P.-B.,

L.L.,

I.A.,

A.S.,

I.A.,

B.L.,

G.L.,

G.A. K.,

S.R.

2

12x75= 900

M.Š.

37.5

Kopā

6750

2400

Pavisam Kopā

9150


Lejupielāde: DOC un PDF