Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 21.janvāra 1.nolikumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 12.decembra 703.lēmumu

2013.gada 26.septembrīNr. 551

protokols Nr. 24, 9. punkts

Par Iedzīvotāju konsultatīvo padomi

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” un tā 17.punktu, 2002.gada 27.februāra nolikumu Nr.8 „Jūrmalas pilsētas domes Iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikums”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Iedzīvotāju konsultatīvajā padomē uz četriem gadiem līdz 2017.gada 25.septembrim šādus iedzīvotāju izvirzītos mikrorajonu pārstāvjus:

1.1. Ieva Lazda (Ķemeri);

1.2. Ralfs Fedosejevs (Kaugurciems);

1.3. Lolita Bredermane (Kauguri);

1.4. Jānis Airis (Sloka I);

1.5. Artis Dzergačs (Sloka II);

1.6. Anželika Pudule (Vaivari);

1.7. Arvīds Virkutis (Asari);

1.8. Anželika Pudule (Melluži un Pumpuri);

1.9. Arnis Olte (Krastaciems un Valteri);

1.10. Alise Makejeva (Druvciems);

1.11. Tālivaldis Keivs ( Bulduri un Lielupe);

1.12.  Boriss Žitarevs (Buļļuciems).

1.13. Papildināts ar domes 2013.gada 12.decembra 703.lēmumu

1.14. Papildināts ar domes 2013.gada 12.decembra 703.lēmumu

1.15. Papildināts ar domes 2013.gada 12.decembra 703.lēmumu

2. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 8.marta lēmumu Nr.120 „Par iedzīvotāju konsultatīvo padomi”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF