Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 6.decembrīNr. 697

protokols Nr. 29, 1. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā Nr.390
„Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 50.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 10.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā Nr.390 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”:

1. Lēmuma 2.punkta 2.2.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„2.2. Anita Adijāne”.

2. Lēmuma 2.punkta 2.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„2.3. Dace Riņķe”.

3. Lēmuma 2.punkta 2.4.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„2.4. Aleksejs Volkovs”.

4. Lēmuma 4.punkta 4.2.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„4.2. Irēna Kausiniece”.

5. Lēmuma 5.punkta 5.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„5.1. Karina Siņkeviča”.

6. Lēmuma 9.punkta 9.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„9.3. Romāns Mežeckis”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF