Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2017.gada 19.jūnija 324.lēmumu
Grozījumi ar domes 2016.gada 7.novembra 557.lēmumu
Grozījumi ar domes 2016.gada 8.jūnija 259.lēmumu
Grozījumi ar domes 2016.gada 21.janvāra 5.lēmumu
Grozījumi ar domes 2015.gada 7.maija 189.lēmumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 13.novembra 492.lēmumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 10.jūlija 328.lēmumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 15.maija 276.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 6.decembra 697.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 17.oktobra 571.lēmumu

2013.gada 20.jūnijāNr. 390

protokols Nr. 14, 3. punkts

Par pastāvīgajām deputātu komitejām

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 50.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 10.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ievēlēt Finanšu komiteju 7 deputātu sastāvā:

1.1. Gatis Truksnis – komitejas priekšsēdētājs

1.2. Arnis Ābelītis

1.3. Anita Adijāne

1.4. Iveta Blaua

1.5. Rita Sproģe Grozīts ar domes 2014.gada 13.novembra 492.lēmumu

1.6. Dace Riņķe Grozīts ar domes 2014.gada 15.maija 276.lēmumu

1.7. Larisa Loskutova

2. Ievēlēt Attīstības un vides jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā:

2.1. Ligita Maziņa

2.2. Anita Adijāne Grozīts ar domes 2013.gada 6.decembra 697.lēmumu

2.3. Dace Riņķe Grozīts ar domes 2013.gada 6.decembra 697.lēmumu

2.4. Irēna Kausiniece Grozīts ar domes 2014.gada 10.jūlija 328.lēmumu

2.5. Rita Sproģe Grozīts ar domes 2014.gada 13.novembra 492.lēmumu

3. Svītrots ar domes 2016.gada 7.novembra 557.lēmumu

4. Ievēlēt Drošības, kārtības, transporta un komunālo lietu komiteju 5 deputātu sastāvā:

4.1. Jānis Lediņš

4.2. Mārtiņš Stulpiņš

4.3. Rita Sproģe

4.4. Ligita Maziņa

4.5. Anita Adijāne

Grozīts ar domes 2016.gada 8.jūnija 259.lēmumu

5. Ievēlēt Kūrorta un tūrisma jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā:

5.1. Karina Siņkeviča Grozīts ar domes 2013.gada 6.decembra 697.lēmumu

5.2. Ligita Maziņa

5.3. Rita Sproģe Grozīts ar domes 2015.gada 7.maija 189.lēmumu

5.4. Iveta Blaua

5.5. Dace Riņķe

6. Ievēlēt Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā:

6.1. Dace Riņķe;

6.2. Anita Adijāne;

6.3. Karina Siņkeviča;

6.4. Gunta Liepiņa;

6.5. Irēna Kausiniece.

Grozīts ar domes 2016.gada 7.novembra 557.lēmumu

7. Ievēlēt Izglītības un kultūras jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā:

7.1. Boriss Doņņikovs;

7.2. Irēna Kausiniece;

7.3. Rita Sproģe;

7.4. Karina Siņkeviča;

7.5. Ligita Maziņa.

Grozīts ar domes 2016.gada 7.novembra 557.lēmumu

8. Ievēlēt Jaunatnes un sporta jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā:

8.1. Irēna Kausiniece

8.2. Jānis Lediņš

8.3. Dace Riņķe

8.4. Iveta Blaua

8.5. Mārtiņš Stulpiņš

9. Svītrots ar domes 2016.gada 8.jūnija 259.lēmumu

10. Ievēlēt Revīzijas un kontroles jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā:

10.1. Anita Adijāne

10.2. Jānis Lediņš

10.3. Ligita Maziņa

10.4. Juris Visockis

10.5. Karina Siņkeviča

10.1 Svītrots ar domes 2016.gada 7.novembra 557.lēmumu

11. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumu Nr.408 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis