Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 18.decembrīNr. 526

protokols Nr. 18, 17. punkts

Par naudas balvas piešķiršanu
pludmales volejbolistam A.S. un viņa trenerim

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikuma Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” 9.2.1.apakšpunktu un 11.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Piešķirt naudas balvu *** euro apmērā pludmales volejbolistam A.S. par izcīnīto pirmo vietu Pasaules čempionāta kopvērtējumā un viņa trenerim G.S. *** euro apmērā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF