Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 15.septembra 449.lēmumu

2015.gada 28.septembrīNr. 395

protokols Nr. 17, 4. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes Apbalvojumu
piešķiršanas komisijas sastāvu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, lai novērtētu un izteiktu atzinību fiziskām personām un personu grupām (juridiskai personai, kolektīvam, komandai, biedrībai u.c., turpmāk – personu grupas) par nopelniem un nozīmīgu devumu Jūrmalas pilsētas attīstībā, Jūrmalas pilsētas vārda popularizēšanā, par mūža ieguldījumu un īpašu pilsonisko iniciatīvu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izveidot Apbalvojumu piešķiršanas komisiju (turpmāk – Komisiju) septiņu cilvēku sastāvā:

1.1. Komisijas priekšsēdētājs – Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece;

1.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvās nodaļas vadītājs;

1.3. Komisijas locekļi:

1.3.1. Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļas vadītājs;

1.3.2. Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes vadītājs;

1.3.3. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs;

1.3.4. Jūrmalas pilsētas domes Sporta pārvaldes vadītājs; Grozīts ar domes 2016.gada 15.septembra 432.lēmumu

1.3.5. Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes vadītājs.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis