Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022. gada 15. septembrīNr. 449

protokols Nr. 14, 50. punkts

Par Jūrmalas Apbalvojumu piešķiršanas komisijas sastāvu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, lai novērtētu un izteiktu atzinību fiziskām personām un personu grupām (juridiskai personai, kolektīvam, komandai, biedrībai u.c.) par nopelniem un nozīmīgu devumu Jūrmalas valstspilsētas attīstībā, Jūrmalas valstspilsētas vārda popularizēšanā, par mūža ieguldījumu un īpašu pilsonisko iniciatīvu un Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 15. oktobra nolikuma Nr. 38 “Jūrmalas pilsētas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisijas nolikums” 21. punktu, Jūrmalas dome nolemj:

1. Izveidot Jūrmalas Apbalvojumu piešķiršanas komisiju (turpmāk – Komisiju) šādā sastāvā:

1.1. Komisijas priekšsēdētājs – Jūrmalas domes priekšsēdētāja vietnieks;

1.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk –Administrācija) Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvās nodaļas vadītājs;

1.3. Komisijas locekļi:

1.3.1. Administrācijas Kultūras nodaļas vadītājs;

1.3.2. Jūrmalas Labklājības pārvaldes vadītājs;

1.3.3. Administrācijas Komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs;

1.3.4. Jūrmalas Sporta servisa centra direktors;

1.3.5. Administrācijas Izglītības pārvaldes vadītājs.

2. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnē viņa pienākumus komisijā pilda Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

3. Komisijas priekšsēdētāja vietnieka vai kāda no rīkojuma 1.3. apakšpunktā minētajiem Komisijas locekļiem prombūtnes gadījumā pienākumus Komisijā pilda darbinieks, kas aizvieto attiecīgo personu.

4. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 28. septembra lēmumu Nr. 395 “Par Jūrmalas pilsētas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisijas sastāvu”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF