Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2016.gada 18.augustāNr. 33

protokols Nr. 10, 13. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa nolikumā Nr.13
“Par konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanu”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa nolikumā Nr.13 “Par konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanu” (turpmāk – Nolikums) šādus grozījumus:

1. Izteikt VII. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

„VII. Noslēguma jautājumi”.

2. Papildināt ar 50.punktu šādā redakcijā:

„50. Nolikuma 8.punktā noteiktais četru mēnešu termiņš ir piemērojams no 2017.gada 1.aprīļa.”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF