Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2016.gada 15.septembrīNr. 40

protokols Nr. 13, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 10. marta nolikumā Nr.11
“Jūrmalas pilsētas domes fotokonkursa „Mana Jūrmala” nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 10. marta nolikumā Nr.11 “Jūrmalas pilsētas domes fotokonkursa “Mana Jūrmala” nolikums” (turpmāk – nolikums) šādus grozījumus:

1. Aizstāt nolikuma 5.punktā skaitli un vārdu “30.septembrim” ar skaitli un vārdu “14.oktobrim”.

2. Aizstāt nolikuma 30.punktā skaitli “14” ar skaitli “28”.

3. Aizstāt nolikuma 32.punktā skaitli “14” ar skaitli “30”.

4. Aizstāt nolikuma 32.4.punktā skaitli un vārdu “30.septembrim” ar skaitli un vārdu “14.oktobrim”.

5. Aizstāt nolikuma 33.punktā skaitli “3” ar skaitli “17”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF