Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2016.gada 20.oktobrīNr. 46

protokols Nr. 15, 25. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa nolikumā Nr.18
„Ķemeru pamatskolas nolikums”

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo
daļu un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa nolikumā Nr.18 „Ķemeru pamatskolas nolikums” (turpmāk – nolikums) šādu grozījumu:

Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

„3.Skola ir pastiprinātās pārvaldes iestāde. Tai ir sava simbolika, norēķinu konti bankā un noteikta parauga veidlapas. Skola lieto Jūrmalas pilsētas ģerboņa attēlu skolas veidlapas un zīmogos un valsts lielā ģerboņa attēlu valstiski atzītos izglītības apliecinošos dokumentos”.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF