Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 31.marta 23.nolikumu

2016.gada 25.novembrīNr. 58

protokols Nr. 18, 23. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9. jūlija nolikumā Nr.31
„Jūrmalas Sporta skolas nolikums”

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu,
Profesionālās izglītības likuma 15.panta pirmo daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9. jūlija nolikumā Nr.31 „Jūrmalas Sporta skolas nolikums” šādus grozījumus:

1. Aizstāt 3. punktā vārdus „valsts mazā ģerboņa attēlu” ar vārdiem „Jūrmalas pilsētas ģerboņa attēlu”.

2. Aizstāt 10.1.11. un 10.1.12. apakšpunktos burtu un skaitļus “20V 813 00” ar burtu un skaitļiem “20V 813 001”.

3. Aizstāt 10.2.4., 10.2.5. un 10.2.7. apakšpunktos burtu un skaitļus “30V 813 00” ar burtu un skaitļiem “30V 813 00 1”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis