Jūrmalas pilsētas dome

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.februārīNr. 47

protokols Nr. 2, 21. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 12. novembra
lēmuma Nr.442 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita
sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā

Ievērojot Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumu Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos”, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” prasības, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 10.februāra atzinumu (protokola Nr.1.2-21/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmuma Nr.442 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā šādu grozījumu:

Papildināt ar 83.punktu saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 25.februāra lēmumam Nr.47

(protokols Nr.2, 21.punkts)

N.p.k.

Iesnieguma

datums

Nomnieks (juridiska vai fiziska persona)

Personas kods/ reģistrācijas numurs

Adrese

2016.gads

Zivju tīkls,

garāks par 50 m, bet nepārsniedz 100 m

Reņģu, brētliņu un salaku tīkls, garāks par 50 m, bet nepārsniedz 100 m

Reņģu

tīkls specializētai salaku zvejai no 01.12. līdz 15.04.

Lucīšumurds

Zivju

murds

Reņģu

stāvv.

Zivju

āķi

83.

08.02.2016.

Vārds Uzvārds

Personas kods

adrese

-

-

-

-

-

-

100

Piešķirts

105

85

30

40

8

13

700

Limits 2016.gadam

105

85

30

40

18

15

1200

2016.gada limita atlikums

-

-

-

-

10

2

500


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF