Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2016.gada 18.augusta 364.lēmumu
Grozījumi ar domes 2016.gada 25.februāra 47.lēmumu
Grozījumi ar domes 2016.gada 21.janvāra 9.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2015.gada 12.novembrīNr. 442

protokols Nr. 20, 6. punkts

Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita
sadali Rīgas jūras līča piekrastē

Ievērojot Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumu Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos”, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” prasības, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 4.novembra atzinumu (protokola Nr.1.2-21/18), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt 2016.gada rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē Jūrmalas pilsētas administratīvajās robežās saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 12.novembra lēmumam Nr.442

(protokols Nr.20, 6.punkts)

N.p.k.

Iesnieguma
datums

Nomnieks (juridiska vai fiziska persona)

Personas kods/ reģistrācijas numurs

Adrese

2016.gads

Zivju tīkls,
garāks par 50 m,
bet nepārsniedz 100 m

Reņģu, brētliņu un salaku tīkls,
garāks par 50 m,
bet nepārsniedz 100 m

Reņģu tīkls
specializētai salaku zvejai
no 01.12. līdz 15.04.

Lucīšu
murds

Zivju
murds

Reņģu
stāvv.

Zivju āķi

1.

26.10.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

2.

16.10.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

3.

21.09.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

1

4.

07.10.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

5.

07.10.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

6.

23.10.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

7.

06.10.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

1

8.

06.10.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

1

9.

23.10.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

10.

01.10.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

1

11.

14.10.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

1

12.

06.10.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

1

13.

28.10.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

14.

22.10.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

15. Atcelts ar domes 2016.gada 21.janvāra 9.lēmumu

16.

23.10.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

17.

14.10.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

18.

06.10.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

19.

06.10.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

1

20.

09.10.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

1

21. Atcelts ar domes 2016.gada 18.augusta 364.lēmumu

22.

28.10.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

1

23.

23.10.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

24.

25.09.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

1

1

100

25.

30.09.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

1

26.

19.10.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

27.

21.10.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

1

28.

05.10.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

1

29.

14.10.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

30.

21.09.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

1

100

31.

24.09.2015.

IK "Kukurznīts” Vārds Uzvārds

40002150740

Bigauņciems, "Avoti", LV-3118

4

3

5

5

32.

22.10.2015.

IK "Penčers" Vārds Uzvārds

40002111512

Jūrmala, Loču 6a, LV-2010

6

5

33. Atcelts ar domes 2016.gada 18.augusta 364.lēmumu

34.

15.10.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

1

35.

21.10.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

1

36.

26.10.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

1

37.

23.09.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

38.

22.10.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

1

39.

19.10.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

40.

23.09.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

1

41.

06.10.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

1

42.

28.10.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

43.

06.10.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

1

44.

22.10.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

100

45. Atcelts ar domes 2016.gada 18.augusta 364.lēmumu

46.

21.09.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

1

47.

26.10.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

48.

02.10.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

49.

02.10.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

1

1

50.

28.10.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

51.

01.10.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

1

52.

05.10.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

1

53.

22.10.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

1

54.

06.10.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

1

55.

23.09.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

1

56.

07.10.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

1

57.

29.09.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

1

58.

12.10.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

100

59.

15.10.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

1

60.

12.10.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

1

61. Grozīts ar domes 2016.gada 18.augusta 364.lēmumu

29.10.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

1

1

62.

14.10.2015.

SIA “Jūraslīča zvejnieki”

40003597827

Jūrmala, Kr.Barona 28, LV-2010

2

63.

19.10.2015.

SIA “Zivtiņa N”

49202002072

Lapmežciems, Jaunā 5, LV-3118

2

2

2

2

1

1

64.

14.10.2015.

SIA “Zvīņa RR”

50103534181

Ragaciems, “Kalnbērziņi”, LV-3118

2

2

2

1

65.

26.10.2015.

SIA „Sudraba Stinte”

40103735914

Jūrmala, Lašu 7, LV-2010

10

1

66.

23.10.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

67.

23.10.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

1

68.

30.09.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

1

69. Atcelts ar domes 2016.gada 18.augusta 364.lēmumu

70.

22.10.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

71.

23.10.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

1

72.

12.10.2015.

zv/s "Aldis E"

40001011656

Lapmežciems, "Kļaviņas", LV-3118

2

2

3

3

73.

02.10.2015.

zv/s "Jūras līcis"

50001004571

Lapmežciems, "Austrumi", LV-3118

3

4

2

4

74.

28.09.2015.

zv/s "Pumpuri"

40001002102

Lapmežciems, "Dzelmes", LV-3118

2

2

2

75.

05.10.2015.

zv/s "U.Meiera"

40001010241

Lapmežciems, Ozolu 20, LV-3118

2

3

2

4

76. Atcelts ar domes 2016.gada 18.augusta 364.lēmumu

77.

26.10.2015.

zv/s “Krūmiņa Saulkrastu zvejnieku saimniecība”

40001010504

Rīga, Marsa Gatve 1-62, LV-1082

2

3

78.

14.10.2015.

zv/s „Grots”

40001013089

Jūrmala, Medņu 97, LV-2008

2

6

6

6

1

3

200

79.

25.09.2015.

zv/s „MĀMAS”

40001017057

Jūrmala, Kaugurciema 40, LV-2016

3

2

3

2

1

80.

22.10.2015.

zv/s „MR Strupis”

50001011501

Lapmežciems, Ezera 1, LV-3118

2

2

1

81.

14.10.2015.

zv/s „Pikša”

40001011641

Jūrmala, Raiņa 77-72, LV-2011

2

4

10

82. Papildināts ar domes 2016.gada 21.janvāra 9.lēmumu

30.10.2015.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

1

83. Grozīts ar domes 2016.gada 18.augusta 364.lēmumu

08.02.2016.

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

-

-

-

-

-

100

84. Papildināts ar domes 2016.gada 18.augusta 364.lēmumu

27.05.2016

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

-

-

-

-

-

-

85. Papildināts ar domes 2016.gada 18.augusta 364.lēmumu

13.06.2016

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

1

-

-

-

-

-

86. Papildināts ar domes 2016.gada 18.augusta 364.lēmumu

13.06.2016

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

1

-

-

-

-

-

87. Papildināts ar domes 2016.gada 18.augusta 364.lēmumu

25.07.2016

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

1

-

-

-

-

-

88. Papildināts ar domes 2016.gada 18.augusta 364.lēmumu

27.07.2016

Vārds Uzvārds

Personas kods

Adrese

1

1

-

-

-

-

100

Piešķirts

101

78

30

40

8

13

800

Limits 2016.gadam

105

85

30

40

18

15

1200

2016.gada limita atlikums

4

7

-

-

10

2

400