Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 8.jūnijāNr. 261

protokols Nr. 7, 8. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.528
“Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvo komisiju”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikuma Nr.29 “Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikums” 7.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmuma Nr.528 “Par Jūrmalas pilsētas domes Administratīvo komisiju” 1.3.apakšpunktā un izteikt to šādā redakcijā:

“1.3.Inga Mašņikova-Jūrmalas pilsētas domes Iepirkuma biroja vecākā referente, juriste.”

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF