Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2017.gada 4.augusta 369.lēmumu

2017.gada 19.jūnijāNr. 324

protokols Nr. 12, 4. punkts

Par pastāvīgajām deputātu komitejām

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 50.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 9.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ievēlēt Finanšu komiteju 7 deputātu sastāvā:

1.1. Gatis Truksnis;

1.2. Rita Sproģe;

1.3. Ņikita Ņikiforovs;

1.4. Jānis Lediņš;

1.5. Larisa Loskutova;

1.6. Anita Adijāne;

1.7. Arnis Ābelītis.

2. Ievēlēt Pilsētsaimniecības un drošības komiteju 5 deputātu sastāvā:

2.1. Jānis Lediņš;

2.2. Rita Sproģe;

2.3. Larisa Loskutova;

2.4. Dace Riņķe;

2.5. Mārtiņš Stulpiņš.

3. Ievēlēt Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā:

3.1. Dace Riņķe;

3.2. Irēna Kausiniece;

3.3. Anita Adijāne;

3.4. Elizabete Krivcova;

3.5. Rolands Parasigs-Parasiņš.

4. Ievēlēt Jaunatnes un sporta jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā:

4.1. Irēna Kausiniece;

4.2. Rita Sproģe;

4.3. Dace Riņķe;

4.4. Ņikita Ņikiforovs;

4.5. Andris Čuda.

5. Ievēlēt Attīstības un vides jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā:

5.1. Anita Adijāne;

5.2. Rita Sproģe;

5.3. Jānis Lediņš;

5.4. Irēna Kausiniece;

5.5. Elizabete Krivcova.

6. Ievēlēt Tūrisma un kurortoloģijas komiteju 5 deputātu sastāvā:

6.1. Elizabete Krivcova;

6.2. Rita Sproģe;

6.3. Dace Riņķe;

6.4. Uldis Kronblūms;

6.5. Dagmāra Beitnere-Le Galla.

7. Ievēlēt Izglītības un kultūras jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā:

7.1. Rita Sproģe;

7.2. Dace Riņķe;

7.3. Irēna Kausiniece;

7.4. Jānis Lediņš;

7.5. Ņikita Ņikiforovs.

8. Ievēlēt Transporta un mājokļu jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā:

8.1. Larisa Loskutova;

8.2. Rita Sproģe;

8.3. Anita Adijāne;

8.4. Jānis Lediņš;

8.5. Ņikita Ņikiforovs.

9. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmumu Nr.390 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”.

10. Lēmums stājas spēkā vienlaicīgi ar 2017.gada 19.jūnija Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.23 ”Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF