Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2021.gada 1.jūlija 275.lēmumu

2017.gada 4.augustāNr. 369

protokols Nr. 15, 1. punkts

Par pastāvīgajām deputātu komitejām

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 50.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 9.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ievēlēt Finanšu komiteju 7 deputātu sastāvā:

1.1. Gatis Truksnis;

1.2. Rita Sproģe;

1.3. Anita Adijāne;

1.4. Ņikita Ņikiforovs;

1.5. Dagmāra Beitnere-Le Galla; Grozīts ar domes 2018.gada 18.decembra 601.lēmumu

1.6. Mārtiņš Stulpiņš;

1.7. Andris Čuda.

2. Ievēlēt Pilsētsaimniecības un drošības komiteju 5 deputātu sastāvā:

2.1. Jānis Lediņš;

2.2. Rita Sproģe;

2.3. Larisa Loskutova;

2.4. Mārtiņš Stulpiņš;

2.5. Rolands Parasigs-Parasiņš.

3. Ievēlēt Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā:

3.1. Dace Riņķe;

3.2. Irēna Kausiniece;

3.3. Elizabete Krivcova;

3.4. Guntis Grūba;

3.5. Dagmāra Beitnere-Le Galla. Grozīts ar domes 2018.gada 18.decembra 601.lēmumu

4. Ievēlēt Jaunatnes un sporta jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā:

4.1. Irēna Kausiniece;

4.2. Dace Riņķe;

4.3. Ņikita Ņikiforovs;

4.4. Mārtiņš Stulpiņš;

4.5. Andris Čuda.

5. Ievēlēt Attīstības un vides jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā:

5.1. Anita Adijāne;

5.2. Jānis Lediņš;

5.3. Elizabete Krivcova;

5.4. Mārtiņš Stulpiņš;

5.5. Andris Čuda.

6. Ievēlēt Tūrisma un kurortoloģijas komiteju 5 deputātu sastāvā:

6.1. Elizabete Krivcova;

6.2. Rita Sproģe;

6.3. Anita Adijāne;

6.4. Dagmāra Beitnere-Le Galla; Grozīts ar domes 2018.gada 18.decembra 601.lēmumu

6.5. Mārtiņš Stulpiņš.

7. Ievēlēt Izglītības un kultūras jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā:

7.1. Rita Sproģe;

7.2. Irēna Kausiniece;

7.3. Ņikita Ņikiforovs;

7.4. Guntis Grūba;

7.5. Andris Čuda.

8. Ievēlēt Transporta un mājokļu jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā:

8.1. Larisa Loskutova;

8.2. Rita Sproģe;

8.3. Jānis Lediņš;

8.4. Rolands Parasigs-Parasiņš;

8.5. Uldis Kronblūms.

9. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.jūnija lēmumu Nr.324 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis