Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 26.oktobrīNr. 459

protokols Nr. 18, 16. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 23. marta
lēmumā Nr.112 “Par Jūrmalas Sporta servisa centra
(Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 8. jūnija nolikuma Nr.26 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums” 8.1. un 28.3. punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 21. septembra Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-32/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.112 “Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt pielikuma 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

1.1. Zaļais laukums (110 m x 66 m) **

1.1.1.

Latvijas mēroga sacensības

60 min.

109,92

133,00

1.1.2.

Starptautiskā mēroga sacensības

60 min.

117,36

142,00

1.1.3.

Treniņš (viss laukums)

60 min.

105,78

128,00

1.1.4

Treniņš (puse laukuma)

60 min.

52,89

64,00

1.2. Izteikt pielikuma 1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

1.2. Sintētiskais laukums (90 m x 58 m) **

1.2.1.

pieaugušie (viss laukums)

60 min.

60,33

73,00

1.2.2.

pieaugušie (puse laukuma)

60 min.

30,17

36,50

1.2.3.

bērni līdz 18 gadiem (viss laukums)

60 min.

30,17

36,50

1.2.4.

bērni līdz 18 gadiem (puse laukuma)

60 min.

14,88

18,00

1.3. Izteikt pielikuma 1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

1.3. Vieglatlētikas arēna **

1.3.1.

Latvijas mēroga sacensības

60 min.

79,34

96,00

1.3.2.

starptautiskā mēroga sacensības

60 min.

86,78

105,00

1.3.3.

treniņš

60 min.

75,62

91,50

1.3.4.

1.sektors

60 min.

12,40

15,00

2. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā un tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF