Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.janvārīNr. 3

protokols Nr. 1, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra nolikumā
Nr.57 “Konkursa” Gada balva sportā” nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra nolikumā Nr.57 “ Konkursa” Gada balva sportā” nolikums” šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.3.1.punktu šādā redakcijā:

“2.3.1. nominācijā “Par mūža ieguldījumu Jūrmalas sporta attīstībā”, ko pasniedz kopā ar Apbalvojumu par mūža ieguldījumu, piemiņas balvu un naudas balvu 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas; ”

2. Aizstāt 2.3.2. un 2.3.3.punktā skaitli un vārdus “350,00 EUR (trīs simti piecdesmit euro)” ar skaitli un vārdiem “ 300,00 EUR (trīs simti euro)”.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF