Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2018.gada 26.jūlijāNr. 337

protokols Nr. 10, 8. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.140
“Par Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu
līdzfinansēšanas komisijas sastāvu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 61.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa nolikuma Nr.14 “Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisijas nolikums” 3.punktu un nepieciešamību paplašināt komisijas sastāva kompetenci un kapacitāti, kā arī lai saņemto līdzfinansējuma pieteikumu izskatīšanas process būtu efektīvāks, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.140 „Par konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisijas sastāvu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.3.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“1.3.5. Attīstības pārvaldes vadītājs;”

2. Papildināt 1.3. punktu ar 1.3.6., 1.3.7. un 1.3.8.apakšpunktiem šādā redakcijā:

“1.3.6. Mārketinga pārvaldes Ārējo sakaru un protokola nodaļas vadītājs;

1.3.7. Revīzijas un audita nodaļas vadītājs;

1.3.8. Izglītības pārvaldes vadītājs.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF