Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2019.gada 31.oktobra 546.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 21.marta 114.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 21.februāra 69.lēmumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 24.janvāra 4.lēmumu
Grozījumi ar domes 2018.gada 18.decembra 610.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2018.gada 22.novembrīNr. 559

protokols Nr. 16, 18. punkts

Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali
Rīgas jūras līča piekrastē

Jūrmalas pilsētas dome laika periodā no 2018.gada 13.septembra līdz 2018.gada 8.novembrim ir saņēmusi četrpadsmit iesniegumus no juridiskajām personām un sešdesmit vienu iesniegumu no privātpersonām par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita piešķiršanu 2019.gadam.

Attīstības pārvaldes Vides nodaļa sagatavojusi zvejas rīku skaita sadalījuma priekšlikumu, ņemot vērā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” pārskatā par zivju nozveju Rīgas jūras līča piekrastē no 2018.gada janvāra līdz 2018.gada 31.augustam sniegtās ziņas par nozvejas efektivitāti, kā arī Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes informāciju par zveju regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem 2018.gadā.

Ievērojot Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumu Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos”, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” prasības, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2018.gada 14.novembra atzinumu (protokola Nr.1.2-21/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt 2019.gada rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūra līča piekrastē Jūrmalas pilsētas administratīvajās robežās saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2018.gada 22.novembra lēmumam Nr.559

(protokols Nr.16, 18.punkts)

N.p.k.

Iesnieguma datums

Nomnieks (juridiska vai fiziska persona)

Juridiskās personas reģistrācijas numurs

Adrese

2019.gads

Zivju tīkls, garāks par 50 m, bet nepārsniedz 100 m

Reņģu, brētliņu un salaku tīkls, garāks par 50 m, bet nepārsniedz 100 m

Reņģu tīkls specializētai salaku zvejai no 01.12. līdz 15.04.

Lucīšu

murds

Zivju

murds

Reņģu

stāvv.

Zivju āķi

1.

22.10.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

2.

12.10.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

3.

05.10.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

4.

04.10.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

5.

19.10.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

6.

18.10.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

7.

18.10.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

8.

04.10.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

9.

16.10.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

10.

02.10.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

11. Grozīts ar domes 2019.gada 21.februāra 69.lēmumu

23.10.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

12.

18.10.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

13.

04.10.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

14.

19.10.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

15.

01.10.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

16.

15.10.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

17.

30.10.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

18.

17.10.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

1

19.

26.10.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

20.

19.10.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

21.

29.10.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

1

22.

10.10.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

23.

05.11.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

100

24.

22.10.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

1

25.

09.10.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

1

100

26.

26.10.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

27.

21.09.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

28.

23.10.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

29.

22.10.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

30.

19.10.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

31.

25.09.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

32. Svītrots ar domes 2019.gada 31.oktobra 546.lēmumu

28.09.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

33.

25.09.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

34.

04.10.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

35.

15.10.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

0.5

1

100

36.

04.10.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

37.

01.10.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

38.

04.10.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

100

39.

01.10.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

40.

05.10.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

41.

22.10.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

42.

24.10.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

43.

19.10.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

1

100

44.

02.10.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

45.

04.10.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

46.

18.10.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

47.

19.10.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

48.

13.09.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

100

49.

21.09.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

50.

03.10.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

51. Grozīts ar domes 2019.gada 21.februāra 69.lēmumu

29.10.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

52.

01.10.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

53.

15.10.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

0.5

1

100

54.

22.10.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

55.

18.10.2018.

SIA “Jūraslīča zvejnieki”

40003597827

Jūrmala, Kr.Barona 28, LV-2010

1

56.

28.09.2018.

SIA “Perfekts VJ”

40003572700

Rīga, Kurzemes prospekts 16-37, LV-1067

5

4

57.

16.10.2018.

SIA “Zvīņa RR”

50103534181

Ragaciems, “Kalnbērziņi”, LV-3118

2

8

6

1

58.

19.10.2018.

SIA „Sudraba Stinte”

40103735914

Jūrmala, Lašu 7-46, LV-2010

4

6

59.

14.09.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

60.

18.10.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

1

61.

19.10.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

1

62.

21.09.2018.

Zv/s “Aldis E”

40001011656

Lapmežciems, "Kļaviņas", LV-3118

2

4

1

6

63.

13.09.2018.

zv/s “Jūras līcis”

50001004571

Lapmežciems, "Austrumi", LV-3118

3

5

1

4

64.

18.10.2018.

zv/s “Krūmiņa Saulkrastu zvejnieku saimniecība”

40001010504

Rīga, Marsa Gatve 1-62, LV-1082

2

65.

03.10.2018.

zv/s “Lapmežciema pagasta A.Kļavas zvejnieku saimniecība “Pumpuri””

40001002102

Lapmežciems, "Dzelmes", LV-3118

2

1

2

66.

24.10.2018.

zv/s “Rīgas pilsētas O.Dančauska zvejnieku saimniecība “Oskars – D””

40001017593

Rīga, Progresa ielā 17, LV- 1067

1

67.

20.09.2018.

zv/s “U.Meiera”

40001010241

Lapmežciems, Ozolu 20, LV-3118

3

1

2

1

4

68.

16.10.2018.

zv/s „Lapmežciema pagasta zvejnieka saimniecība “Grots””

40001013089

Jūrmala, Raiņa 97-12, LV-2016

2

6

6

8

1

69.

22.10.2018.

zv/s „Lapmežciema pagasta zvejnieku saimniecība “MĀMAS”

40001017057

Jūrmala, Kaugurciema 40, LV-2016

3

3

3

1

70.

27.09.2018.

zv/s „Lapmežciema zvejnieku saimniecība “MR Strupis””

50001011501

Lapmežciems, Ezera 1, LV-3118

4

4

3

1

71.

13.09.2018.

“MOS – N” IK

40002178100

Jūrmala, Tērbatas 32-1, LV-2016

4

10

5

72.

08.11.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

73.

08.11.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

74.

08.11.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

100

75.

08.11.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

76. Papildināts ar domes 2018.gada 18.decembra 610.lēmumu

77. Papildināts ar domes 2019.gada 24.janvāra 4.lēmumu Svītrots ar domes 2019.gada 31.oktobra 546.lēmumu

78. Papildināts ar domes 2019.gada 24.janvāra 4.lēmumu

79. Papildināts ar domes 2019.gada 24.janvāra 4.lēmumu

80. Papildināts ar domes 2019.gada 21.marta 114.lēmumu

81. Papildināts ar domes 2019.gada 21.marta 114.lēmumu

82. Papildināts ar domes 2019.gada 21.marta 114.lēmumu

83. Papildināts ar domes 2019.gada 21.marta 114.lēmumu

84. Papildināts ar domes 2019.gada 31.oktobra 546.lēmumu

Piešķirts

84

85

30

40

5

9

800

Limits 2019.gadam

105

85

30

40

18

15

1200

2019.gada limita atlikums

21

-

-

-

13

6

400


Lejupielāde: DOC un PDF