Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 24.janvārīNr. 4

protokols Nr. 1, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.559
“Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumu Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” prasībām un Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 73.punktu, ņemot vērā, ka Jūrmalas pilsētas dome 2018.gada 12.decembrī ir saņēmusi vienu iesniegumu un 2019.gada 15.janvārī - divus iesniegumus par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita piešķiršanu 2019.gadam, un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 16.janvāra atzinumu (protokola Nr.1.2-21/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmuma Nr.559 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā šādus grozījumus:

papildināt ar 77., 78., 79.punktu saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 24.janvāra lēmumam Nr.4

(protokols Nr.1, 6.punkts)

N.p.k.

Iesnieguma

datums

Nomnieks (juridiska vai fiziska persona)

Reģistrācijas numurs

Adrese

2019.gads

Zivju tīkls,

garāks par 50 m, bet nepārsniedz 100 m

Reņģu, brētliņu un salaku tīkls, garāks par 50 m, bet nepārsniedz 100 m

Reņģu

tīkls specializētai salaku zvejai no 01.12. līdz 15.04.

Lucīšumurds

Zivju

murds

Reņģu

stāvv.

Zivju

āķi

77.

12.12.2018.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

-

-

-

-

-

-

78.

15.01.209.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

-

-

-

-

-

-

79.

15.01.2019.

Vārds Uzvārds

Adrese

1

100

Piešķirts

88

85

30

40

5

9

900

Limits 2019. gadam

105

85

30

40

18

15

1200

2019. gada limita atlikums

17

-

-

-

13

6

300


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF