Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2019.gada 21.februārīNr. 3

protokols Nr. 2, 9. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikumā Nr.3
“Nolikums par naudas balvu piešķiršanu Jūrmalas pašvaldības
izglītības iestāžu izglītojamajiem”

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās
daļas 27.apakšpunktu, likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikumā Nr.3 “Nolikums par naudas balvu piešķiršanu Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem” šādu grozījumu:

Izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

”22. Ja izglītojamais ir ieguvis vairākas godalgotas vietas nolikuma 1.pielikuma 2. un 3.punktā noteiktajos gadījumos, naudas balvu var saņemt par augstāko sasniegumu. Ja kādu no izcilajiem sasniegumiem ieguvuši divi un vairāki izglītojamie (turpmāk – komanda), naudas balvas summu dala proporcionāli vienlīdzīgi uz visiem komandas dalībniekiem.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF