Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2019.gada 29.augustāNr. 25

protokols Nr. 12, 5. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.29
„Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma
“Par pašvaldībām” 41.panta
otro daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.29 „Jūrmalas pilsētas domes Administratīvas komisijas nolikums” šādu grozījumu:

Papildināt ar 8.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

„ 8.10. Jūrmalas pilsētas domes Īpašuma pārvaldes Pašvaldības īpašuma nodaļas pārstāvis”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF