Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2020.gada 21.maijāNr. 13

protokols Nr. 7, 22. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija nolikumā Nr.32
“Jūrmalas ostas pārvaldes nolikums”

Izdots saskaņā ar Likuma par ostām
7.panta pirmo daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija nolikumā Nr.32 “Jūrmalas ostas pārvaldes nolikums” šādu grozījumu:

Papildināt ar 15.1punktu šādā redakcijā:

“15.1 Valdes priekšsēdētājam ir tiesības noteikt, ka valdes sēde notiek attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, balsojot elektroniski.”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF