Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2020.gada 24.septembrīNr. 23

protokols Nr. 15, 8. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.29
“Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikums”

Izdots saskaņā ar saskaņā ar Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas
1.punktu, likuma “Par pašvaldībām”
41.panta otro daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.29 “Jūrmalas pilsētas domes Administratīvas komisijas nolikums” šādu grozījumu:

Izteikt 8.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“8.3. Administratīvās komisijas juriskonsults”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF