Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2020.gada 29.oktobrīNr. 31

protokols Nr. 19, 29. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa nolikumā Nr.18
„Ķemeru pamatskolas nolikums”

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta
pirmo daļu un Vispārējās izglītības
likuma 8. un 9.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa nolikumā Nr.18 „Ķemeru pamatskolas nolikums” šādu grozījumu:

Svītrot 9.2.apakšpunktu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF