Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOTEIKUMI
Jūrmalā
2020.gada 21.maijāNr. 2

protokols Nr. 7, 8. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa noteikumu Nr.2
“Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtību regulāro
pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru
komercpārvadājumiem ar taksometriem veikšanai Jūrmalas
pilsētasadministratīvajā teritorijā”
atcelšanu

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 73.panta pirmās daļas 2.punktu

Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa noteikumus Nr.2 “Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtību regulāro pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF