Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2021.gada 28.janvārīNr. 1

protokols Nr. 1, 16. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra nolikumā Nr.33
“Konkursa “Gada balva kultūrā” nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra nolikumā Nr.33 “Konkursa “Gada balva kultūrā” nolikums” šādus grozījumus:

1. Papildināt ar 2.3.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.3.7. nominācija “Par kultūras notikumu digitālajā vidē”, ko pasniedz ar Atzinības rakstu, piemiņas balvu un naudas balvu 300,00 EUR (trīs simti euro 00 centi) apmērā pēc nodokļu nomaksas”.

2. Papildināt ar 2.6.punktu šādā redakcijā:

“2.6. Komisija, izvērtējot pretendentu pieteikumus vienā gadā, Balvu var piešķirt īpašos gadījumos divām personām, vienā nominācijā”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF