Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 28.janvārīNr. 1

protokols Nr. 1, 2. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības
veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”
vadītāja iecelšanu amatā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra nolikuma Nr.29 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” nolikums” 10.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Iecelt Uģi ISKROVU (personas kods) Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” vadītāja amatā ar 2021.gada 18.februāri.

2. Ar 2021.gada 18.februāri spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta lēmums Nr.359 “Par pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” direktora un Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu amatā”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF