Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 28.janvārīNr. 3

protokols Nr. 1, 4. punkts

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētaja ievēlēšanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu un Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 18.jūnija nolikuma Nr.17 “Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums” 9.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Ievēlēt Unu ANDERSONI (personas kods) par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāju uz pieciem gadiem ar 2021.gada 29.janvāri.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF