Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 27.maijāNr. 219

protokols Nr. 7, 4. punkts

Par Jūrmalas Aspazijas pamatskolas direktora
iecelšanu amatā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 17.decembra nolikuma Nr.50 “Jūrmalas Aspazijas pamatskolas nolikums” 25.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Iecelt Madaru ŠTRAUSU (personas kods) Jūrmalas Aspazijas pamatskolas direktora amatā ar 2021.gada 16.jūniju.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF