Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 1.jūlijāNr. 273

protokols Nr. 10, 2. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka
ievēlēšanu amatā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20.pantu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 40.pantu un balsu skaitīšanas rezultātiem (2021.gada 1.jūlija balsu skaitīšanas protokols Nr.2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ievēlēt Jūrmalas pilsētas domes deputāti Ritu Sproģi par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku.

2. Lēmums stājas spēkā vienlaicīgi ar Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 1.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.28 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF