Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2022.gada 28.jūlija 346.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2021.gada 26.augustāNr. 357

protokols Nr. 14, 5. punkts

Par Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas valstpilsētas pašvaldības nolikums” 18.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumu Nr.49 “Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums” 8.punktu, kā arī ar mērķi sekmēt uzņēmējdarbības vides attīstību Jūrmalas valstspilsētā un aktivizēt dialogu starp pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem, un ievērojot to, ka ir saņemti astoņpadsmit uzņēmēju pieteikumi iekļaušanai Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj: Grozīts ar domes 2022.gada 28.jūlija 346.lēmumu

1. Apstiprināt Uzņēmēju konsultatīvo padomi šādā sastāvā:

1.1. Igors Daņiļēvičs - sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Real Estate Jurmala”;

1.2. Elīna Malkiela – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SANARE-KRC JAUNĶEMERI”;

1.3. Velta Lasmane - sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Akvaparks”;

1.4. Valdis Garoza – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kļavu centrs”;

1.5. Jānis Drulle – akciju sabiedrība “Fēnikss”;

1.6. Dace Vārpa - sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RONĪTIS”;

1.7. Laura Frančenko - sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ĒRGĻI VT”;

1.8. Aleksandrs Bērzkalns - sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jomas nams”;

1.9. Sandra Balča – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “JŪRMALAS PROMENĀDE”;

1.10. Jevgenijs Jaroševskis - sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ALEKS-10”;

1.11. Viktorija Strode - biedrība “Pludmales tirgotāju asociācija”;

1.12. Mārtiņš Čuda - sabiedrība ar ierobežotu atbildību “JŪRMALAS MEŽAPARKI”;

1.13. Dzintars Sprīvulis - sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Noderīgas Lietas”;

1.14. Jānis Šūpulnieks – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LIKTENIS”;

1.15. Vladislavs Daldajevs - SIA “Risus nams”;

1.16. Kristīne Kursīte - sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI “KURŠI””;

1.17. Rafaels Joffe - sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola”;

1.18. Maija Krieviņa – SIA “MC TURAIDA PROPERTY”.

2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija lēmums Nr.226 “Par Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF