Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 26.augustāNr. 360

protokols Nr. 14, 8. punkts

Par “Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam”
uzraudzības ziņojuma par 2020.gadu apstiprināšanu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2017.gada 12.janvāra lēmuma Nr.11 “Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu” 2.punktu un Domes 2020.gada 29.oktobra lēmumu Nr.547 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumā Nr.11 “Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu”, ar kuru veikti grozījumi, nosakot Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, Domes 2021.gada 24.marta rīkojumu Nr.1.1-14/21-59 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nozaru plānošanas dokumentu uzraudzības ziņojuma kārtības apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt “Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam” uzraudzības ziņojumu par 2020.gadu (pielikums).

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF